Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt

Datum: 18-10-2012    Schrijver: Uwpensioensite.nl    Aantal reacties: 1242

De dekkingsgraad van pensioenfondsen is in september gemiddeld met 3,5 procent gestegen.De reden van de stijging is de nieuwe rekenrente. Begin deze maand bepaalde De Nederlandsche Bank, dat de pensioenfondsen met een hogere rekenrente van 4,2 procent mochten rekenen.

Nieuwe rekenrente
Sinds het begin van deze maand hanteert De Nederlandsche Bank een andere systematiek voor de bepaling van de rekenerente. Door de aanpassing van de rekenrente is deze hoger geworden en wordt de rekenrente minder gevoelig voor schommelingen op de financiële markten. Het kabinet verwachtte al dat hierdoor niet 103 maar 81 fondsen volgend jaar moeten korten, en dan ook met een lager percentage.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn kort pensioen niet
Pensioenfonds Zorg en Welzijn zag de dekkingsgraad stijgen naar 99 procent. Hierdoor is besloten om in 2013 niet de pensioenen te gaan korten. Voor 2014 is nog geen besluit genomen. Om een korting van de pensioenen te vermijden moet eind dit jaar de dekkingsgraad 100,4 procent bedragen. Wanneer dit niet het geval is dan zullen de pensioenen via Pensioenfonds Zorg en Welzijn gekort moeten worden.

ABP, PME en PMT korten pensioen wel
Bij het ambtenarenpensioenfonds ABP steeg de dekkingsgraad naar 97 procent. Zonder aangepaste rente was dat net iets meer dan 94 procent geweest. De dekkingsgraad is echter nog altijd te laag. De korting van de pensioenen met een half procent per april volgend jaar gaat nog wel door. Hetzelfde geldt voor de pensioenfondsen van de metaalsector, PME en PMT. Zij hebben nu een dekkingsgraad van respectievelijk 93 en 91,2 procent. De geplande kortingen van zeven en zes procent blijven staan.

Reacties op dit artikel

Reactie v