Pensioen? Vergelijk zelf!

Pensioen voor ZZP-er is belangrijk. Vergelijk uw ZZP-pensioen hier.

Vergelijk 12 pensioenen obv banksparen

Uw leeftijd
Looptijd

Soort

Hoogte bedrag


Pensioen en ZZP | Pensioen opbouwen als ZZP-er

Als ZZP-er bent u zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van pensioen. Uit onderzoek blijkt dat tussen de 25 en 50 procent van de ZZP-ers dit niet doet. De redenen zijn dat de ondernemer een pensioen te duur vindt of dat de ZZP-er niet goed op de hoogte is van de mogelijkheden voor het opbouwen van pensioen. Als ZZP-er kunt u op 2 manieren pensioen opbouwen: 1) Pensioen via de AOW: voor ieder jaar dat u in Nederland woont 2% van uw 15de tot uw 65ste. Als ZZP-er betaalt u, net werknemers, wel premie voor de AOW. Dt is voor de mensen die nu AOW ontvangen. 2) Pensioen opbouwen met fiscaal voordeel, via de zogenaamde FOR (fiscale oudedagsreserve) en of als lijfrente.

1) Pensioen via de AOW: dit is verplicht en wordt door de belastingdienst via een aanslag over het inkomen geregeld. Iedereen die tussen zijn 15de en 65ste in Nederland woont bouwt 2% per jaar op. Je hebt dan een recht van 100%, hoe hoog het bedrag dan is afhankelijk van allerlei factoren.
2) Pensioen via bank of verzekeraar met fiscaal voordeel. Het bedrag dat u nu inlegt kunt u van de belasting aftrekken in Box 1. Na uw 65ste kunt u het totaal gespaarde bedrag omzetten in uitkeringen gedurende minimaal 5 jaar en dan betaalt u er, ook in Box 1, belasting over.

Pensioen | De voordelen van banksparen voor pensioen

Flexibel pensioen opbouwen: Het is mogelijk om te variëren in de hoogte van het inlegbedrag. De inleg kan maandelijks of jaarlijks worden bepaald bijvoorbeeld afhankelijk van de bedrijfsresultaten . Individueel kan men kiezen om een pensioenpotje op te bouwen tegen variabele rente, vaste rente, te beleggen of een combinatie daarvan.

Pensioen | Banksparen en verzekeren vergeleken

Pensioen opbouwen via banksparen
1) Tot uw 65ste jaar geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening. Opbouw mag tot maximaal 70-jarige leeftijd.
2) Overlijden: Het tegoed valt in de erfenis, aan alle nabestaanden. Beschikking pas na afwikkeling van de gehele nalatenschap.
3) Faillissementsrisico van klant / ZZP- er : Geen bescherming. Het opgebouwde tegoed gaat mee in de schulden .

Pensioen opbouwen via lijfrenteverzekering
1) Tot uw 65ste jaar geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening. Opbouw mag tot maximaal 70-jarige leeftijd.
2) Overlijden: Het tegoed valt aan verzekerde nabestaanden of anders de verzekeraar. De uitkering kan direct / vrij snel uitbetaald worden.
3) Faillissementsrisico: bij een Lijfrenteverzekering is bescherming geregeld: de waarde in de polis blijft behouden. De uitkering na de pensioendatum blijft verzekerd.

Pensioen uitkeren via banksparen
1) Het geblokkeerde tegoed (of het kapitaal uit een verzekering) wordt na 65ste in termijnen uitgekeerd. Dit is altijd tijdelijk, niet levenslang.
2) Uitkering na 65e: moet min. 5 jaar in gelijke bedragen.
3) Uitkering vóor 65e: min. 20 jaar plus het aantal jaren vóór uw 65e zijn.
4) Consequenties afkoop: belasting in Box 1 (tot 52%)plus revisierente (20%) Afkoop kleine tegoeden < ruim€ 400, -per jaar mag wel.

Pensioen uitkeren via lijfrenteverzekering
1) Het geblokkeerde tegoed (of het kapitaal uit een verzekering) wordt na 65ste in termijnen uitgekeerd. Dit kan in een tijdelijke- of levenslange lijfrenteverzekering.
2) Idem.
3) Uitkering vóor 65ste: Dit moet verplicht een levenslange lijfrente worden. Uitzonderingen hierop kunnen polissen met een "oud regime" vormen of polissen met betalingen voor 01-01-2006.
4) Idem.

Contact Over uwpensioensite.nl Sitemap © Uwpensioensite.nl is een initiatief van Uwvergelijkingsite.nl (KvK nr. 51253070)