Pensioen en koopkracht

Indexering

In de meeste pensioenregelingen wordt geprobeerd het pensioen mee te laten stijgen met de prijzen. Dat heet indexering of toeslagverlening. De indexering is bijna altijd voorwaardelijk. Dat wil zeggen dat je pensioen alleen wordt verhoogd als de het fonds daar genoeg geld voor heeft. Als het fonds minder geld heeft, bijvoorbeeld omdat de beleggingen tegenvallen, wordt er niet geïndexeerd. Als (volledige) indexering uitblijft, wordt de koopkracht van het pensioen steeds minder.

Soorten pensioenen die geïndexeerd worden:
- Het pensioen van mensen die al met pensioen zijn. Als het pensioen niet wordt geïndexeerd, merken zij dat meteen in de portemonnee.
- Het nog niet ingegane pensioen van mensen die nog pensioen opbouwen (in een middelloonregeling). Als het al opgebouwde pensioen niet wordt geïndexeerd, merken zij daar niet meteen wat van. Maar het is natuurlijk wel nadelig als het opgebouwde pensioen achterblijft bij de prijsontwikkeling.
- Het nog niet ingegane pensioen van mensen die geen pensioen meer opbouwen in de pensioenregeling. Als het al opgebouwde pensioen niet wordt geïndexeerd, merken zij daar niet meteen wat van. Maar het is natuurlijk wel nadelig als het opgebouwde pensioen achterblijft bij de prijsontwikkeling.

Contact Over uwpensioensite.nl Sitemap © Uwpensioensite.nl is een initiatief van Uwvergelijkingsite.nl (KvK nr. 51253070)