Pensioen en belasting

Fiscaal gunstig behandeld

Pensioen wordt fiscaal gunstig behandeld. Wat je zélf betaalt aan je pensioenregeling gaat af van je brutoloon en niet van je nettoloon. Ook je werkgever betaalt meestal mee aan je pensioen en ook die bijdrage is niet belast. Zo betaalt de belasting als het ware mee aan je pensioen. Als je met pensioen gaat wordt wel belasting betaald over het pensioen, maar over het algemeen tegen een lager tarief.

De opbouw van het pensioen wordt fiscaal gunstig behandeld. Hierdoor hanteert de fiscus grenzen aan wat je aan pensioen mag opbouwen.

- In een eindloonregeling mag je jaarlijks hooguit 2% van de pensioengrondslag aan pensioen opbouwen.
- In een middelloonregeling ligt dit percentage op 2,25% per jaar.
- In een beschikbarepremieregeling mag de premie niet te hoog zijn, maar de premie mag wel stijgen naarmate je ouder wordt.


De AOW én het werknemerspensioen mogen samen, enkele uitzonderingen daargelaten, ten hoogste 100% van je salaris bedragen.

Contact Over uwpensioensite.nl Sitemap © Uwpensioensite.nl is een initiatief van Uwvergelijkingsite.nl (KvK nr. 51253070)