Pensioen en ANW

Algemene Nabestaandenwet

De Algemene nabestaandenwet (=ANW) zorgt voor een inkomen voor de nabestaanden. Je hoeft geen Nederlander te zijn om Anw te krijgen. Toch kun je er beter niet te veel op rekenen dat jouw partner en kinderen een Anw-uitkering krijgen na jouw overlijden. De Anw is er niet alleen voor gehuwden (en kinderen), maar ook voor samenwonenden. Onder bepaalde omstandigheden kan ook de ex-partner recht hebben op een nabestaandenuitkering.

Voorwaarden Algemene Nabestaandenwet

Om voor een Anw-nabestaandenuitkering in aanmerking te komen, moet je partner voldoen aan een of meerdere van de volgende voorwaarden:

- op de dag van jouw overlijden jonger zijn dan 65 jaar én
- òf geboren zijn vóór 1 januari 1950;
- òf kinderen hebben die jonger zijn dan 18 jaar;
- òf voor meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn.

Bedragen Algemene Nabestaandenwet

De hoogte van de Anw-uitkering is 70% van het netto minimumloon. De Anw-bedragen (exclusief vakantiegeld en tegemoetkoming in 2012 zijn:

- Nabestaande: € 1.111,95 bruto per maand
- Nabestaande met kind(eren) onder de 18 jaar: € 1.365,72 bruto per maand
- De tegemoetkoming Anw bedraagt € 190,56 bruto per jaar.

De overheid kijkt ook naar het inkomen van de achterblijvende partner. Veel nabestaanden die wél aan de voorwaarden van de Anw voldoen, krijgen daardoor een lagere of zelfs helemaal geen nabestaandenuitkering. De Anw-uitkering wordt niet gekort met het partnerpensioen uit je pensioenregeling, privé afgesloten lijfrenten, eigen vermogen of inkomsten uit vermogen. De nabestaandenuitkering vervalt zodra je niet meer aan de voorwaarden voldoet of als je gaat samenwonen.

Bedragen Algemene Nabestaandenwet - Wezen

Als beide ouders zijn overleden, hebben kinderen recht op een wezenuitkering. Die is niet afhankelijk van een eventueel ander inkomen, maar wel van de leeftijd van het kind. De uitkering stopt op het moment dat het kind 18 jaar wordt, maar kan worden verlengd als hij of zij arbeidsongeschikt is, studeert of samen met andere kinderen het huishouden verzorgt. De wezenuitkeringen in 2012 bedragen:

- Wees tot 10 jaar: € 355,82 bruto per maand per kind (excl. vakantiegeld)
- Wees van 10 tot 16 jaar: € 533,82 bruto per maand per kind (excl. vakantiegeld)
- Wees van 16 - 21 jaar: € 711,65 bruto per maand per kind (excl. vakantiegeld)

Bedragen Algemene Nabestaandenwet - Halfwezen

Een halfwees is een kind onder de 18 jaar waarvan één ouder is overleden. De verzorger (vaak de overgebleven partner) van het kind komt in aanmerking voor een halfwezenuitkering. De hoogte hiervan is onafhankelijk van het aantal kinderen of het inkomen van de verzorger. De hoogte van de halfwezenuitkering bedraagt 20% van het netto minimumloon.

- De halwezenuitekering bedraagt € 253,77 bruto per maand (excl. vakantiegeld)

De uitkering stopt als alle kinderen 18 jaar zijn, of de verzorger van het kind 65 jaar wordt.

Contact Over uwpensioensite.nl Sitemap © Uwpensioensite.nl is een initiatief van Uwvergelijkingsite.nl (KvK nr. 51253070)