Pensioen voor DGA? Vergelijk zelf!

Pensioen voor DGA is belangrijk. Vergelijk uw DGA-pensioen hier.

Vergelijk 12 pensioenen obv banksparen

Uw leeftijd
Looptijd

Soort

Hoogte bedrag


Pensioen en DGA | Pensioen mogelijkheden DGA

Pensioen opbouwen als DGA kan op een aantal manieren. Om als DGA pensioen verkeert u in een bijzondere positie. U heeft niet dezelfde mogelijkheden om pensioen op te bouwen als een werknemer en ook niet als een zelfstandig ondernemer. Sinds de invoering van de nieuwe Pensioenwet in 2007 is het niet meer mogelijk om als DGA deel te nemen in de pensioenregeling van uw bedrijf.

Pensioen mogelijkheden DGA
1) Pensioen in eigen beheer opbouwen.
2) Pensioen opbouwen via een Pensioen BV.
3) Pensioen opbouwen via een lijfrenteverzekering.
4) Pensioen opbouwen via banksparen.

Pensioen DGA | DGA pensioen eigen beheer

U bent DGA wanneer u tenminste 10% van het aandelenkapitaal in bezit heeft. Indien dit het geval is kunt u pensioen opbouwen door jaarlijks een bedrag te reserveren op de balans. Op uw pensioendatum is de onderneming verplicht om uw pensioenuitkering uit te voeren. Pensioen opbouwen in eigen beheer kent naast dit voordeel een aantal belangrijke nadelen:

1) Bij faillisement: u kunt een deel of uw volledige pensioen kwijt zijn.
2) Ondernemingsrisico: wanneer de bedrijfsresultaten tegenvallen, loopt u het risico dat er te weinig vermogen is om uw pensioen uit te keren.
3) Risico overdracht: wanneer het bedrijf wordt verkocht loopt u het risico dat de nieuwe eigenaar(s) niet uw pensioen zal voortzetten.
4) Risico op langleven: Wanneer u langer leeft dan vooraf ingeschat kan up pensioen "op" zijn en ontvangt u dus een uitkering

Door deze nadelen raden wij u af om uw pensioen in eigen beheer op te bouwen.

Pensioen DGA | Pensioen BV

Wanneer u als DGA pensioen opbouwt in een speciaal daarvoor bedoelde Pensioen BV zal de pensioen BV fungeren dan als een soort prive verzekeringsmaatschappij. Hiervoor heeft het ministerie van Financiën een aantal richtlijnen opgesteld, die u dient te volgen. Sinds 1992 is een pensioen BV fiscaal gezien onaantrekkelijker geworden. Dit komt doordat zowel de jaarwinst als de sterftewinst in geval van overlijden belast is voor de vennootschap.

Pensioen DGA | Lijfrente pensioen DGA

Pensioen kunt u als DGA ook opbouwen door middel van een lijfrenteverzekering. Eigenlijk bestaat een lijfrenteverzekering uit 2 fasen; de opbouw- en de uitkeerfase. Voor beide fasen betekent dit dat u uw pensioen opbouwt bij een verzekeraar. Het grote voordeel is dat u het overlijdensrisico relatief makkelijk kunt afdekken. Het grootste nadeel is dat wanneer de verzekeraar failliet gaat u uw opgebouwde pensioen kwijt bent.

Lijfrente versus banksparen
Uit diverse onderzoeken blijkt dat banksparen over het algemeen lagere kosten met zich mee brengt dan een lijfrente verzekering. Tevens blijkt uit deze onderzoeken dat het rendement hoger ligt. Maar pas op. Tussen de aanbieders bestaan grote verschillen voor wat betreft de kosten en het rendement. Hierdoor kan het voorkomen dat een lijfrenteverzekering voordeliger is dan banksparen. Goed vergelijken van de aanbieders heeft dus zin. Omdat niet per definitie kan worden gezegd wat voordeliger is en er diverse fiscale en producttechnische consequenties zijn, raden we u aan om eerst de mogelijkheden met een financieel specialist door te spreken.

Pensioen DGA | De voordelen van banksparen voor pensioen

Als DGA kunt u ook pensioen opbouwen door te gaan banksparen. net als bij een lijfrenteverzekering bestaat het opbouwen van een pensioen via banksparen uit 2 fasen; de opbouw- en de uitkeerfase. Voor beide fasen betekent dit dat u uw pensioen opbouwt bij een bank. Het opbouwen van een pensioen via banksparen bij een bank heeft als grote voordeel dat uw pensioen via het Depositogarantiestelsel is gedekt tot 100.000 euro. Het grootste nadeel is dat bij voortijdig overlijden uw nabestaanden met een pensioengat komen te zitten. Dit is door middel van een overlijdensrisicoverzekering af te dekken, maar zeker voor oudere mensen is een overlijdensrisicoverzekering duur.

Banksparen versus lijfrente
Over het algemeen kan worden gesteld dat banksparen lagere kosten met zich mee brengt dan een lijfrente verzekering. Tevens blijkt uit deze onderzoeken dat het rendement hoger ligt. Maar pas op. Tussen de aanbieders bestaan grote verschillen voor wat betreft de kosten en het rendement. Hierdoor kan het voorkomen dat een lijfrenteverzekering voordeliger is dan banksparen. Goed vergelijken van de aanbieders heeft dus zin. Omdat niet per definitie kan worden gezegd wat voordeliger is en er diverse fiscale en producttechnische consequenties zijn, raden we u aan om eerst de mogelijkheden met een financieel specialist door te spreken.

Contact Over uwpensioensite.nl Sitemap © Uwpensioensite.nl is een initiatief van Uwvergelijkingsite.nl (KvK nr. 51253070)