Pensioen | Uwpensioensite.nl

Pensioen is belangrijk voor een onbezorgde oudedag. Veel mensen denken dat pensioen moeilijk is, maar eigenlijk is het verrassend simpel. Pensioen is namelijk hetzelfde als sparen. De missie van Uwpensioensite.nl is om pensioen makkelijk te maken. Op Uwpensioensite.nl kunt u pensioen producten vergelijken op premie en op voorwaarden. Hiernaast wordt op Uwpensioensite.nl alle achtergrondinformatie over pensioen aangeboden. Op deze manier willen we iedere Nederlander meer kennis en inzicht verschaffen over pensioen.

Pensioen in de eerste pijler: AOW

Pensioen in de eerste pijler is het basispensioen. Dit pensioen wordt door de Nederlandse staat geregeld door middel van de AOW. Dit pensioen dient als basis en heeft als doel een basispensioen te scheppen waarmee armoede onder ouderen wordt voorkomen.

Pensioen in de tweede pijler: Werkgever

Pensioen in de tweede pijler bestaat uit pensioenrechten. Dit pensioen zijn rechten die werknemers tijdens hun werkzame leven opbouwen. Dit is wat gewoonlijk 'het pensioen' wordt genoemd. De premie voor dit pensioen wordt betaald door werknemer en werkgever samen. Pensioen is een secundaire arbeidsvoorwaarde ( uitgesteld loon) waarbinnen een aanvullend pensioen wordt opgebouwd (aanvullend op de AOW). Pensioen in de tweede pijler wordt dus altijd opgebouwd in de relatie werkgever-werknemer. In Nederland wordt gestreefd om 70% van het gemiddeld verdiende salaris (=middelloonsysteem) als pensioen op te bouwen. Deze hoogte voor het pensioen wordt door verschillende factoren vaak niet gehaald! Deze 70% wordt behaald door de AOW en het zelf opgebouwde pensioen bij elkaar op te tellen.

Pensioen in de derde pijler: Zelf

Pensioen in de derde pijler is vrijwillig. Alle vermogensopbouw die mensen zelf treffen vallen hieronder. De mogelijkheden voor het “vrijwillig sparen” voor pensioen zijn:

1) Bijsparen in je pensioenregeling: Soms is het mogelijk om in de pensioenregeling voor eigen rekening pensioen bij te sparen. Raadpleeg uw pensioenregeling of dit mogelijk is.

2) Sparen, beleggen, lijfrente: U kunt extra pensioen opbouwen door te sparen of te beleggen.

3) Aflossen van schulden zoals hypotheek.

Uwpensioensite.nl is een consumentensite, die collectieve en individuele pensioenen op internet vergelijkt. Het is de missie van Uwpensioensite.nl om pensioen begrijpelijk te maken. Pensioen is namelijk niet moeilijk het is niets meer of minder dan het sparen voor later. Om iedereen in Nederland met zijn pensioen te helpen vergelijkt Uw-pensioensite.nl de aanbieders op rente, kosten en kwaliteit. Hierdoor wordt het voor u makkelijk om te zien welke aanbieder u de beste aanbieding kan doen.

Contact Over uwpensioensite.nl Sitemap © Uwpensioensite.nl is een initiatief van Uwvergelijkingsite.nl (KvK nr. 51253070)